Friday, April 28, 2017

烫面斑斓发糕

做了几次的发糕,都不是很满意,
今天用了小蚂蚁的烫面法,
一蒸好发糕发到高高,还开口大笑,
看了真开心,小蚂蚁有讲隔天发糕
还是软软的哦!是不是?
明天吃了就知道咯。
这是第二次做这烫面斑斓发糕,
准备明天要拿去清明拜祭父母的,
这次放了比较少水下去搅斑斓汁,
蒸出来的颜色很美。


                                   温馨提示:
    
                   这部落格的食谱,照片,是我个人的作品.
                  只可以分享链接(share link)
                 不可占为己有,收藏在自己的FB相册里面,谢谢。
No comments:

Post a Comment